Oferta/Cennik2020-10-16T10:19:12+02:00

OFERTA / CENNIK

Proces sądowy z bankiem

Wynagrodzenie dla Kancelarii

Opłaty sądowe

opłaty obligatoryjne (w każdym procesie)
max. 1 102 zł

  • 1 000 zł – max. opłata sądowa od pozwu,
  • 102 zł – max. opłaty skarbowe od pełnomocnictw

opłaty ewentualne (w zależności od toku sprawy):

  • 800–2 000 zł (ok. 8-12 miesięcy od złożenia pozwu) – zaliczka na wynagrodzenie biegłego,
  • max. 1 000 zł (ok. 12-18 miesięcy od złożenia pozwu) – opłata sądowa za apelację (w przypadku niekorzystnego wyroku I instancji)

Przerwanie biegu przedawnienia

Część stała 2000 zł
Część zmienna – Opłata za sukces 15 % (w przypadku ugody)
Opłaty urzędowe 334 zł (300 zł – opłata sądowa za postępowanie przed sądem, 34 zł – opłaty skarbowe od pełnomocnictw)

Reprezentowanie klienta w przypadku pozwu banku

Wartość przedmiotu sporu do 200.000,00 zł, opłata wstępna 3690 zł brutto,
Wartość przedmiotu sporu od 200.000,00 zł do 500.000,00 zł opłata wstępna 4920 zł brutto,
Wartość przedmiotu spory od 500.000,00 zł do 1.000.000,00 zł opłata wstępna 6150 zł brutto,
Wartość przedmiotu sporu powyżej 1.000.000,00 zł opłata wstępna 7380 zł brutto,

Możliwość rozłożenia opłaty wstępnej na rat

Opłaty sądowe

opłaty obligatoryjne (w każdym procesie)
max. 1 102 zł

  • 1 000 zł – max. opłata sądowa od pozwu,
  • 102 zł – max. opłaty skarbowe od pełnomocnictw

opłaty ewentualne (w zależności od toku sprawy):

  • 800–2 000 zł (ok. 8-12 miesięcy od złożenia pozwu) – zaliczka na wynagrodzenie biegłego,

max. 1 000 zł (ok. 12-18 miesięcy od złożenia pozwu) – opłata sądowa za apelację (w przypadku niekorzystnego wyroku I instancji)

Doskonała oferta

Uczciwość

Badania

Szybka decyzja

Doskonały kontakt

Mobilność