Loading...
frankowiczechf.pl2019-04-25T11:41:11+02:00

KANCELARIA NIEDŹWIEDŹ 
Kancelaria Prawnicza Niedźwiedź jest ukierunkowana na świadczenie kompleksowej obsługi poszkodowanym przez instytucje finansowe.
Działając w zastępstwie poszkodowanych prowadzimy postępowanie mające na celu odzyskanie utraconych środków zainwestowanych w toksyczne produkty finansowe
Gwarantujemy dyspozycyjność, a także zastępstwo wykwalifikowanych współpracowników – radców prawnych, adwokatów również o stopniu naukowym doktora.
W razie potrzeby możliwa wizyta w domu Klienta.
Działamy na terenie całej Polski.

DARMOWA ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

Sprawdź

Istota umów (pseudo)walutowych

Problematyka kredytów (pseudo)frankowych sprowadza się do analiz zapisów Prawa bankowego, jako ustawy regulującej udzielanie kredytów przez wszystkie instytucje finansowe. Zasadniczym problemem w umowach (pseudo)walutowych jest fakt, że kredytobiorca najczęściej nie miał żadnej faktycznej możliwości uzyskania kredytu w walucie, którą wybrał - kredytobiorca otrzymywał kredyt w polskiej walucie, natomiast bank wg...
Read More

Frankowicze – kto to?

Frankowicze to osoby, które w latach 2006-2009 zaciągały zobowiązania kredytowe w przeliczaniu na franki szwajcarskie. Niestety, po uwolnieniu jego kursu, okazało się, że Kredytobiorcy mają do spłaty wyższe raty nawet o kilkaset tysięcy złotych. Wielu kredytobiorców znajduje się nadal w patowej sytuacji. Pomimo regularnej i terminowej spłaty rat zaciągniętego kredytu,...
Read More

Doskonała oferta

Uczciwość

Badania

Szybka decyzja

Doskonały kontakt

Mobilność